HOME

Stiftskirche Pöllau

Georg Mitterreither 1741
restauriert von Helmut Allgäuer 1989

user supplied image
user supplied image

© TV Naturpark Pöllauer Tal

Disposition

II. Hauptwerk, CDEF–c3 gebrochen

 • Prinzipal 8‘
 • Copel 8‘
 • Portun Flöte 8‘
 • Bordunal 8‘
 • Gambe 8‘
 • Oktav 4‘
 • Flöte 4‘
 • Quint 2 2/3‘
 • Nasat 2 2/3’
 • Oktav 2‘
 • Mixtur 2‘, 5-fach
 • Mixtur min. 1‘, 3-fach

I. Positiv, CDEF-c3 gebrochen

 • Copel 8‘
 • Prinzipal 4‘
 • Lieblich Gedackt 4‘
 • Oktav 2‘
 • Quint 1 1/3‘
 • Cimbel 1‘ 3-fach

Pedal, CDEFGHABHc, cis-a

 • Offenbass 16‘
 • Subbass 16‘
 • Prinzipalbass 8‘
 • Oktavbass 8‘
 • Choralbass 4‘
 • Rauschpfeife 2 2/3‘, 3-fach
Adresse

Stiftskirche
Schloss 1
8225 Pöllau
Österreich

user supplied image
user supplied image

© H. Schweighofer